Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sdružení

28. 11. 2006

Právní aspekty sdružení

Vše o sdružení bez právní subjektivity nám upravuje Občanský zákoník, § 829 až 841.

V zákoně o dani z příjmů je sdružení řešeno §12, a dále potom něco v § 30 odst.12 písm. m.

O sdružení se hovoří i v zákoně o DPH - smlouvu o sdružení je nutno odevzdat správci daně.

A co to vůbec je sdružení:

Několik osob se může sdružit, aby se společně přičinily o dosažení sjednaného účelu. 

Sdružit se mohou fyzické osoby, právnické osoby, nebo fyzické s právnickými. Podnikatelé i nepodnikatelé.

Počet účastníků sdružení není omezen, vždy však musí být nejméně dva.

Účelem sdružení nemusí být podnikání, může jít o sportovní, kulturní či vzdělávací činnost a podobně.

Nemusí být stanovena doba trvání sdružení.

Protože sdružení není právním subjektem, pokud se sdruží za účelem podnikání, musí mít jednotliví účastníci příslušné živnostenské oprávnění.Pokud některý nemá, bude danit příjmy podle §10. Ale pozor na neoprávněné podnikání:-)
Výhody a nevýhody sdružení
Není nutná složitá administrativa, poplatky za zápisy, smlouvy a pod.
Výhodou je možnost sdružení kapitálu bez administrativy. Dále "spojení" sil bez nutnosti zaměstnat, založit právnickou osobu či podobně.
Výhodou je to, že není povinný základní kapitál.
Nevýhodou bývá narušení osobních vztahů při nevyjasněných majetkových poměrech, zejména při ukončení činnosti.
Nevýhodou je ručení za závazky.
Nevýhodou také je u neplátců to, že se pro obrat pro plátcovství DPH počítá obrat celého sdružení.
Smlouva o sdružení

V ObčZ není stanoveno, že by smlouva o sdružení musela být písemná.

Ale plátce DPH dle daňových zákonů musí smlouvu předložit správci daně. Proto doporučuji ji mít v písemné formě.

Dalším důvodem je pozdější řešení sporů mezi účastníky (dělení majetku při ukončení apod.)

Jak má smlouva vypadat také není zákonem stanoveno. Doporučuji, aby měla alespoň tyto body:

  • kdo
  • za jakým účelem
  • kdo bude zajišťovat jakou činnost
  • kdo disponuje s kterým majetkem
  • PODÍLY (kolik % příjmů a výdajů připadá na účastníky)
  • vystoupení ze sdružení
  • vrácení majetku poskytnutého sdružení
  • odpovědnost za závazky
  • vypořádání majetku získaného výkonem činnosti ve sdružení

Účtování sdružení

Podle zákona o účetnictví nemůže být sdružení účetní jednotkou, účetní jednotkou jsou jednotliví účastníci sdružení.

Vedením účetnictví je vždy pověřen některý z účastníků.

A co budou vést? Účetnictví nebo evidenci?

Výše obratu pro povinnost vedení účetnictví se posoudí u každého účastníka samostatně.

Pokud některý účastník  je zapsán v OR, musí i sdružení vést účetnictví.

Pokud jeden vede dobrovolně účetnictví, musí všichni i ve svém samostatném podnikání vést účetnictví.

A co nám o sdružení říká zákon o účetnictví? (563/91)

§ 1 odst. 2 písm g) nám říká, kdy se  zákon o účetnictví  vztahuje na účastníky sdružení. 

§ 4 odst. 5

– účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 2 písm. f) jsou povinny vést účetnictví od – účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 2 písm. g) jsou povinny vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po období, ve kterém:
a) se staly účastníky sdružení, nebo
b) se některý z účastníků sdružení stal účetní jednotkou, a to až do posledního dne účetního období, ve kterém přestaly být účastníky sdružení, nevznikla-li jim povinnost vést účetnictví podle § 1 odst. 2 písm. d), e) nebo h),
 odst. 7 
S výjimkou ukončení činnosti mohou účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. d) až h) ukončit vedení účetnictví nejdříve po uplynutí 5 po sobě jdoucích účetních období, ve kterých vedly účetnictví.